Kamstra, Anne.

Diende als dienstplichtig soldaat bij het 3-I-Regiment Jagers. Heeft zich als man van een patrouille, welke uitgezonden was om de plaats van een zware mitrailleur van de vijand te zoeken, zich zeer flink gedragen, waarbij hij door een vijandelijke kogel dodelijk getroffen werd. Dit gebeurde on het bedekte terrein langs de weg Monster – Loosduinen. Kamstra werd posthuum onderscheiden met het Bronzen Kruis. Ligt begraven op het Militair Erehof op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te ‘s-Gravenhage.

Bronnen

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 3e Compagnie-1e Bataljon-Regiment Jagers.

Rang: Gewoon Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Schippersknecht.

Woonplaats: Dijkstraat C404-Hansweert te Kruiningen. (exacte huidige locatie adres onbekend).

Locatie van sneuvelen: Ockenburg/Monsterseweg.

Wijze van sneuvelen: BRONZEN KRUIS (postuum); “Heeft zich op 10 mei 1940 door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden bij een patrouillegang in het boschterrein nabij Ockenburg; is daarbij gesneuveld”. (K.B. no.2 van 6 mei 1946, 1615). Gesneuveld door een schedelschot.

Locatie laatste rustplaats: Militaire erehof Den Haag.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Klasinus Kamstra en Geertje Busman. RK.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT). Müller, E. (2016). 1940-2016, Het Bronzen Kruis. Voor moedige en beleidvolle daden. Ridderkerk, Nederland: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

– Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage.

Onderscheiding:

– Het ‘BRONZEN KRUIS’, postuum toegekend.

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: Nationaal Archief.

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bronnen:

– Ministerie van Defensie.

– Open Archieven.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

Geef een reactie