Jansen, Dirk Antoon Cornelis. 

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Leeftijd: 27.

Geboortedatum: 20 augustus 1923.

Geboorteplaats: Ubbergen.

Adres: Albert Thijmstraat 9 te Utrecht.

Beroep: Militair.

Stamregiment: Garderegiment Grenadiers. Ingedeeld bij het Garderegiment Grenadiers en Jagers.

Uitgezonden met onderdeel: Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN)-Bravo compagnie.

Grenadiers en Jagers behielden het Garderegiment bij plaatsing bij het NDVN. Overigen werden ingedeeld bij het Regiment van Heutsz.

Rang: Sergeant der 1e klasse (beroepsonderofficier).

Registratienummer: 23.08.20.026.

Datum en locatie van sneuvelen: Inje (KOR).

Wijze van sneuvelen: gesneuveld bij vijandelijke nachtoverval.

Locatie laatste rustplaats: United Nations Memorial Cemetery Busan (KOR), vak/rij/nummer 29 I 2422.

Overig: Ingescheept op 26 oktober 1950 aan boord de Zuiderkruis, op 15 juli 1950 afgevoerd naar Prins Hendrikkazerne Doelseweg 380 Nijmegen. Ongehuwd. Zoon van Antoon Cormelis Jansen en Dorothea Augustina Jansen-van Es. RK.

Onderscheidingen

  • Bronzen Kruis.
  • Oorlogsherinneringskruis met de gesp: Nederlands-Indie 1941-1942.
  • Ereteken voor Orde en Vrede met gespen: 1946-1947-1948-1949.
  • Kruis voor Recht en Vrijheid met de gesp Korea 1950.
  • United Nations Service Medal met de gesp Korea.
  • Korean War Medal (KOR).
  • Silver Star (USA).
  • Ereteken verbonden aan de Distinguished Unit Citation with Bronze Oak Leaf Cluster (USA).

DRAGER BRONZEN KRUIS (toegekend in NOI als sergeant der infanterie van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, stamboeknummer 145523).

“Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 25 juli 1947, toen zijn compagnie bij een aanval op een fabriekscomplex nabij kampong Banten (S.O.K) tengevolge van zwaar vijandelijk geweer- en mortiervuur slechts zeer langzaam vorderde, op zeer goede wijze, daarbij steeds als eerste naar voren stormende, een bevolen flankaanval uit te voeren, waardoor, tengevolge van aan de vijand toegebrachte verliezen, de hoofdaanval met goed gevolg verder kon worden uitgevoerd. Voorts door op 28 juli daaraanvolgende, toen na de landing te Pantain Tjermin (S.O.K.) naar het binnenland moest worden opgerukt en was bevolen de zo belangrijke autobrug over de Soengai Oelar bij Perbaoengan te bezetten en voor vernieling te vrijwaren, deze brug, nadat in de looppas daarheen was opgerukt, met zijn groep stormenderhand te nemen, terwijl zijn pelotonscommandant met het overige deel van het peloton deze aanval met vuur dekte. Door dit moedig optreden mede te helpen te bereiken, dat de brug nagenoeg onbeschadigd in handen viel”. (K.B. no. 23 van 25 maart 1949, nr. 2549)

Uitreiking Bronzen Kruis.
Uitreiking Bronzen Kruis.

Monumenten

Websites

Bronnen

Geef een reactie