Hoogenraad, Jordanus Pieter.

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Leeftijd: 31.

Geboortedatum: 10 oktober 1908.

Geboorteplaats: Rotterdam.

Adres: Camera Obscurastraat 189 te Den Haag.

Beroep: Plaatwerker in ijzerfabriek.

Onderdeel: 1 Compagnie, 3 Bataljon, Regiment Jagers.

Rang: Gewoon dienstplichtig soldaat.

Datum en locatie van sneuvelen: 10 mei 1940, Rotterdam/Koningsbrug, noordelijke oprit.

Wijze van sneuvelen: Gevallen in de strijd om Rotterdam. Uit het rapport van Ads. Res. O.v.G. Kpl F. van ’t Hooft dd.230540 (aangaande stoffelijke overschotten van militairen op de begraafplaats Crooswijk) blijkt dat zijn lichaam reeds voor 230540 was begraven. Aangezien dit de vroegste datum was waarop herbegravingen plaatsvinden is het aannemelijk, dat hij behoorde tot de groep van 30 man, die uitweek over de Maas naar de Keilehaven, zich aansloot bij het personeel van het Vaartuigendepot, dat optrad aan de Lloydkade en daar verder aan de gevechten deelnam. Het lichaam van Jager Hoogenraad werd op 160540 door EHBO’ers Veelen en Smit gevonden op de noordelijke oprit van de brug. Hij werd gevonden met het wapen in de hand.

Locatie laatste rustplaats: Gemeentelijke Begraafplaats Crooswijk te Rotterdam, vak/rij/nummer P285.

Overig: Gehuwd met Anna Maria Advocaat. Zon van Pieter Philippus Hoogenraad en Catharina Oosterloo.

Onderscheiding

  • Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Monumenten

Bronnen

Geef een reactie