Havik, Piet Anton. 

volgens boek 4 brigade fuselier

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Stamregiment: Regiment Grenadiers.

Overgeplaatst naar onderdeel: Staf-4e Bataljon-Garderegiment Jagers.

Rang: Reserve-Eerste Luitenant.

Registratienummer: 19.01.28.005

Adres: Rijksstraatweg 11 te Haren.

Beroep: Ambtenaar Departement voor Handel en Nijverheid.

Locatie van sneuvelen: Kendelaredjo-Tulnunagung, Oost-Java (NOI-IDN).

Wijze van sneuvelen: Gesneuveld. Eerst begraven te Blitar.

Locatie laatste rustplaats: Ereveld Kembang Kuning te Soerabaja (IDN).

Overig: Gehuwd met Jantje Wiebina Mulder. Zoon van Pieter Gerardus Havik en Klasina Harmanna Deinum. Geen godsdienst. Oorspronkelijk op 28 juni 1949 begraven te Blitar. Op 31 oktober 1949 opgegraven en op 1 november 1949 herbegraven.

Website-vermeldingen:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Toegekende onderscheidingen:

– Ereteken voor Orde en Vrede met gespen: 1947-1948-1949.

Bronnen:

– Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

– Ministerie van Defensie.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

– Open Archieven.

Geef een reactie