Hage, Abraham Jacobus.

Diende als Korporaal bij het Regiment Jagers. Sneuvelde op 10 mei op het landgoed Ockenburg door een schot in het hoofd in bijzijn van kapitein Van Swieten. Dit gebeurde op het moment dat de Reserve-Kapitein Van Swieten met de Korporaal Hage aan de Haagweg in gesprek was. Hage is postuum onderscheiden met het Bronzen Kruis. Ligt begraven op het Militair Erehof op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te ‘s-Gravenhage.

Bronnen

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 1e Compagnie-1e Bataljon-Regiment Jagers.

Rang: Dienstplichtig Korporaal.

Woonplaats: Sint Annaland. (exacte huidige locatie adres onbekend).

Beroep: Slager.

Locatie van sneuvelen: Loosduinen/Madestein, 10 mei 1940, 1800u.

Wijze van sneuvelen: “Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden in het gevecht in het boschterrein bij Ockenburg op 10 mei 1940; is daarbij gesneuveld” (K.B. no. 2 van 6 mei, 1605).

Gesneuveld tijdens de tegenaanval op Ockenburg in het gevecht om de Belvédère zuid van het vliegveld, ter hoogte van de oprijlaan naar Madestein; hij behoorde tot de commandogroep van de compagnie. Gedood door een sniperschot in het hoofd. ‘Hij vervulde zijn functie met ijver en toewijding’.

Locatie laatste rustplaats: Militaire erehof Den Haag.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT). Müller, E. (2016). 1940-2016, Het Bronzen Kruis. Voor moedige en beleidvolle daden. Ridderkerk, Nederland: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen.

Korporaal Hage leidde een eenheid. Op de Haagweg even voorbij het landgoed Ockenrode kwam de compagniescommandant (res. Kapitein van Swieten) orders geven. Zij stonden niet in dekking. Een sluipschutter trof korporaal Hage in het hoofd.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Pieter Hage en Johanna Jacoba van Schouwen. NH.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

– Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage.

Onderscheiding:

– Het ‘BRONZEN KRUIS’: Hage, A.J. Gegevens dapperheidsonderscheiding Datum Koninklijk Besluit 06-05-1946 No. 9 Registernummer 1605 Mutatie Nederland – Ockenburg – gevechtsacties, verdediging vliegveld, Mutatieperiode 10 mei 1940 Literatuur Ms december 1940 Postuum toegekend Ja

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bron: Afkomstig uit de erfenis van een overleden 1940-veteraan van 1-1-RJ.

Bronnen:

– Ministerie van Defensie.

– Open Archieven.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.Sluiten

Bron: Vereniging 18 juni.

Geplaatst door Jurriaan Wouters op 22 december 2018

Geef een reactie