Graaf, (de) Cornelis Johan Marie Arie.

geen foto

Diende als Sergeant bij het Regiment 1-I-Jagers. De afdeling waar Sergeant De Graaf deel van uitmaakte was opgerukt tot aan de bosrand aan de zuidoostzijde van Ockenburg. Hier bleek de afdeling te zijn ingesloten door Duitse troepen. Bij het hevige vuurgevecht wat toen volgde sneuvelde Sergeant De Graaf en nog twee andere onderofficieren en enkele manschappen. Werd op 17 mei 1940 op de begraafplaats Oud Eik en Duinen aan de Laan van Eik en Duinen te ‘s-Gravenhage begraven. Op 8 november 1940 werd in een gang van het schoolgebouw van de H.B.S. aan de Raamstraat in Den Haag een bronzen gedenkplaat onthuld, met daarop de namen en de portretten van drie gesneuvelde oud-leerlingen, waaronder Cornelis Johan Marie Arie de Graaf.

Bronnen

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!” Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 1e Compagnie-1e Bataljon-Regiment Jagers.

Rang: Dienstplichting Sergeant.

Beroep: Kantoorbediende.

Adres:

Juliana van Stolberglaan 24 te Den Haag (Dodenboek Bezuidenhout).

Juliana van Stolberglaan 24 te Den Haag (Dodenboek Grenadiers & Jagers)).

Locatie van sneuvelen:

Loosduinen/Belvédère, in het bos (Dodenboek Bezuidenhout).

Loosduinen/Belvédère, in het bos (Dodenboek Grenadiers & Jagers).

Wijze van sneuvelen: Gesneuveld tijdens de tegenaanval op het landgoed Ockenburg richting Belvédère door een ms. door s. (mogelijk mitrailleurschot door schedel).

Locatie laatste rustplaats:

Begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag (Dodenboek Bezuidenhout).

Begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag (Dodenboek Grenadiers & Jagers)..

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Overig: Ongehuwd. Zoon van Johan Marie de Graaf en Johanna Sophia Kemmers. NH.

Website-vermeldingen:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

– Dodenboek Bezuidenhout.

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Gevechtsverslag 1-I-RJ

Bron: NIMH.

Bron: Vereniging 18 juni.

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bron: Afkomstig uit de erfenis van een overleden 1940-veteraan van 1-1-RJ.

Geen vermelding op Erelijst van Gevallenen 1940-1945: https://www.erelijst.nl/content/erelijst-van-gevallenen-1940-1945

Bronnen:

– Ministerie van Defensie.

– Haags Gemeentearchief.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

– Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

– Open Archieven.

Geef een reactie