Fresco, Jacques.

Diende als stukscommandant van een zware mitrailleur in Loosduinen bij de Jagers. Was op 10 mei betrokken bij de gevechten rondom het vliegveld Ockenburg. Toen het stuk dreigde in handen van de vijand te vallen heeft Fresco getracht dit te verhinderen waarbij hij zwaar gewond raakte en dezelfde dag nog in de Hulpverbandplaats overleed. Ligt begraven op het Militair Erehof op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te ‘s-Gravenhage.

Bronnen

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 1e Compagnie-1e Bataljon-Regiment Jagers.

Rang: Gewoon Dienstplichtig Soldaat.

Adres: Kerklaan 240 te Rijswijk.

Beroep: Huisschilder.

Locatie van sneuvelen: Loosduinen/ Belvédère.

Wijze van sneuvelen: Schot door rechteronderkaak, verbloeding uit arteria carotis. Jager Fresco is aan zijn bekomen krijgsverwondingen overleden.

Locatie laatste rustplaats: Militaire erehof Den Haag. begr. 13-5-1940 Loosduinen veldgraf voor de RK Kerk
herb. 18-5-1940 Den Haag ABP monument regel 3.

Overig: Gehuwd met Wilhelmina Maria Jacoba Henriette Boxmeer. Zoon van Jacob Fresco en Debora Cohen. NH.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

– Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage.

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Ministerie van Defensie.

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bron: Afkomstig uit de erfenis van een overleden 1940-veteraan van 1-1-RJ.

Bronnen:

– Ministerie van Defensie.

– Open Archieven.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.Sluiten

Bron: Vereniging 18 juni.

Geef een reactie