Engering, Hermanus Carolus Marie. 

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!” 

Leeftijd: 30.

Geboortedatum: 05 mei 1914.

Geboorteplaats: Den Haag.

Adres: Regentesselaan 9 te Den Haag.

Beroep: Manufacturier.

Oorlogsonderdeel: Regiment Jagers

Rang: Dienstplichtig sergeant.

Verzetsonderdeel: Rayon Oost Den Haag, Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO) en Groep Natura (wijk Oost, financien en administratie)..

Functie: Plaatsvervangend leider.

Schuilnamen: Van Dalen, Sietsma en Brandsma.

Gearresteerd: Op 13 juli 1944, Trompstraat 134a te Den Haag.

Datum en locatie van overlijden: 05 september 1944, SS-Concentratiekamp Vught.

Wijze van overlijden: Gefusilleerd tijdens de Deppner-executies.

Tijdens de mobilisatie in 1940 wordt Herman opgeroepen en dient tijdens de meidagen als sergeant bij het regiment jagers in het Nederlandse leger. Na de demobilisatie neemt hij zijn werk weer op als bedrijfsleider van één van de filialen in manufacturen van de Haagse Firma Engering.* Zijn jongste broer Louis is student wiskunde in Leiden. Louis weigert de voorgeschreven loyaliteitsverklaring te ondertekenen en raakt al snel betrokken bij het georganiseerde verzet in Den Haag; de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO). Eind 1943 wordt Louis gearresteerd in een ijssalon in de Haagse Reinckenstraat en vastgezet in het Oranjehotel in Scheveningen.

Herman neemt het verzetswerk van Louis over en wordt plaatsvervangend leider van het rayon Den Haag Oost van de LO. Hij gebruikt de schuilnamen Van Dalen, Sietsma of Brandsma. Welke schuilnaam hij gebruikt hangt af van de groep mensen waar hij op dat moment mee samen werkt. Bijna niemand kent zijn echte naam. Herman regelt de financiën en de administratie van de verzetsgroep. Als hij constateert dat door sommige onderduikers met bonkaarten wordt gefraudeerd, bedenkt hij een systeem waardoor fraude niet meer mogelijk is. Het systeem zit zo in elkaar dat het voor de Duitsers niet te doorgronden is. Herman werkt nauw samen met zijn twee jaar oudere broer Piet.

In de loop van 1944 richt Herman met een aantal andere verzetslieden de groep Natura op. Zij bezorgen naast bonnen en geld ook dekens, kleding, schoenen en levensmiddelen aan onderduikers en gezinnen die onderduikers in huis hebben. De achtergebleven gezinnen van mensen die vanwege verzetsactiviteiten gevangen zijn gezet worden eveneens zo geholpen. Aan de inzameling van goederen werken boeren en tuinders mee, pastoors en dominees, en mensen die het verzet op deze manier willen steunen.

Bij een vergadering van de LO op 13 juli 1944 in de Haagse Trompstraat 134A bij de familie Boot wordt Herman gearresteerd, en dertien aanwezigen met hem. Wrang genoeg zou uit oogpunt van veiligheid juist tijdens deze vergadering worden besproken hoe een systeem van contacten op te zetten om overbevolkte vergaderingen te voorkomen. De hele verzetsgroep blijkt verraden door een verzetsman (Rietveld) wiens opgepakte vrouw in de gevangenis een miskraam krijgt. In ruil voor vrijlating van zijn vrouw besluit hij voor de Duitsers te gaan werken. Na een kleine week wordt Herman vanuit het Oranjehotel overgebracht naar het concentratiekamp Vught. Op 5 september 1944 wordt hij met een aantal vrienden uit het Haagse verzet bij kamp Vught gefusilleerd.

Het is niet de enige slag die de familie Engering te verwerken krijgt. Piet wordt op 19 april 1944 gearresteerd als hij een vals persoonsbewijs, bestemd voor een onderduiker, wil bezorgen. Hij blijkt een verkeerd adres gekregen te hebben. Als Piet merkt dat hij bij een politieagent heeft aangebeld is het al te laat. De agent vertrouwt Piet niet en loopt hem heimelijk achterna. Uiteindelijk wordt Piet meegevoerd naar het politiebureau. Hij wordt gevangen gezet in Siegburg in Duitsland. Als de Amerikanen vlakbij zijn worden de gevangenen op transport gesteld en ziet Piet kans te vluchten. Bij een poging door de gevechtslinies te komen wordt hij op 13 maart 1945 door een granaat gedood.

Locatie laatste rustplaats: Gecremeerd in kamp Vught. As: Onbekend. Het duurt lang vóór de familie duidelijkheid heeft over het lot van hun beide zoons. Ook de aanstaande echtgenotes van Herman en Piet wachten in spanning af. Tot de berichten binnen komen en alle hoop verloren is. Op maandag 2 juli 1945 wordt in de kerk van Sint Agnes aan de Beeklaan in Den Haag een plechtige H. Mis van Requiem opgedragen voor Herman en Piet Engering. Het lichaam van Herman is gecremeerd in het crematorium van het Kamp Vught. Piet ligt begraven op het Nederlands Ereveld Loenen in de gemeente Apeldoorn. Louis zit van 21 december 1943 tot 6 juni 1944 in het Oranjehotel in Scheveningen. Op die datum worden de gevangenen naar het concentratiekamp Vught getransporteerd. Louis overleeft de oorlog.

Overige gegevens: Verloofd. Zoon van Willem Casper Melchior Balthasar Engering en Jacoba Johanna Velu. Broer van Petrus Marie Antonius Engering en Theodorus Johannes Cornelis Henri Engering.

In 1991 krijgt een nieuwe straat in de Houtwijk in Den Haag de naam Engeringstraat, als eerbetoon aan Herman en Piet Engering.

Onderscheidingen

Niet traceerbaar. Op zoek naar nabestaanden, gaarne contact.

Monumenten

Bronnen

 • Familie Engering.
 • NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.
 • Archief NIOD 251A/FC-2, 251A/FK-2 (I.M. in dichtvorm), 251A/FL-1 (I.M. Van ’t Sant). De Zwerver; 1948 nr. 31 Henk Jurgens.
 • Kind van verzet: Vught * Oranjehotel * Sachsenhausen. Aspekt. ISBN 9789059110274, E.P. Weber.
 • Mej. J. Jacob in “Gedenkboek van het Oranje Hotel” van E.P. Weber p.191,193, Amstelveen: Pieter Mulier, 1982. 3e druk. ISBN 90-70393-10-7.
 • Haagsche Courant 13-03-1991.
 • Nationaal Monument Kamp Vught.
 • Ministerie van Defensie.
 • Open Archieven.
 • Nationaal Archief.
 • Oorlogsgravenstichting.
 • De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 27-06-1945.
 • ” Het Grote Gebod ” (Gedenkboek van het verzet in L.O. en L.K.P.) I/p.283.
 • Broer van P.A.M. Engering. Komt voor op lijst “Treebus” in 251A/FH-4.
 • A. Engering (broer,EL-4005).

Geef een reactie