Ende, (van den) Leendert.

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Leeftijd: 45.

Geboren: 27 april 1895.

Geboorteplaats: Rotterdam.

Adres: Berglustlaan 85 te Hilligersberg.

Beroep: Procuratiehouder.

Onderdeel: Mitrailleurcompagnie-2 Bataljon-Regiment Grenadiers.

Rang: Reserve-Kapitein der Grenadiers.

Functie: Compagniescommandant.

Datum en locatie van sneuvelen: 11 mei 1940, Delft zuid/Vorkbrug-omgeving (gewond) zelfde dag elders aan zijn bekomen krijgsverwondingen overleden.

Wijze van sneuvelen: Toen het verzwakte bataljon zuid van Delft op 11 mei 1940 om 02:30u moest terugkeren omdat geen contact gemaakt kon worden met het 6e Depot Bataljon werd de kapitein bij het overschrijden van de Vorkbrug door een mitrailleursalvo dodelijk gewond aan borst (longschot) en rechterdijbeen. Hij zou nog drie uur geleefd hebben. Hij werd door personeel van de 2e Compagnie-2e Bataljon-Regiment Grenadiers in een tentzeil afgevoerd naar Oud en Nieuw Gasthuis in Delft waar bij aankomst bleek dat hij was overleden. Het is niet zeker of de kapitein inderdaad is afgevoerd naar het Gasthuis. Zijn weduwe heeft echter het volgende verklaard: Kapitein van den Ende moest door zijn mannen in een leegstaand huis worden achtergelaten en is dezelfde dag aan verwondingen doodgebloed.

Locatie laatste rustplaats: Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, vak/rij/nummer 10 14. Oorspronkelijk op 22 mei 1940 op de Hervormde begraafplaats te Hilligersberg. Op 22 oktober 1976 herbegraven.

Overig: Gehuwd met Catharina Petronella Voorwind. Zoon van Leendert Huibert van den Ende en Hendrika Margaretha de Haas.

Onderscheiding

  • Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Monumenten

Bericht overlijden – De Telegraaf 21 mei 1940
Bericht overlijden – De Telegraaf 21 mei 1940
Bericht overlijden – De Telegraaf 21 mei 1940

Bronnen

  • Ministerie van Defensie.
  • Nationaal Archief.
  • Open Archieven.
  • Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).
  • Uitgave door de Stichting “Fonds tot handhaving van de traditiën der Grenadiers en Jagers” (1954). Gedenkboek Grenadiers en Jagers, 1939-1954. Den Haag, Nederland: Drukkerij C. Blommendaal N.V.

Geef een reactie