Dorsman, Paul Johan. 

Jager Paul J. Dorsman, van de staf der Eerste Infanterie Brigade, oud 21 jaar, overleden op 22 november 1946 door een auto-ongeval, hem bij de vervulling van zijn dienstplicht overkomen

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Stamregiment: 3e Bataljon-Regiment Jagers.

Ingedeeld bij onderdeel: Staf-1e Infanterie Brigade.

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Registratienummer: 25.08.23.063.

Adres: Van Ostadelaan 5 te Schiedam.

Beroep: Geen.

Plaats van overlijden: Meester Cornelis-Jakarta, West-Java (NOI-IDN).

Wijze van overlijden: Jager Dorsman is, tengevolge van een auto-ongeval, omgekomen.

Locatie laatste rustplaats: Nederlands ereveld Menteng Pulo (IDN).

Bron: Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

Overig: Ongehuwd. N.H.

Website-vermeldingen:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Onderscheiding: Ereteken voor Orde en Vrede zonder gesp.

Bron: Bureau onderscheidingen Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.