Buwalda, Johannes Christiaan.

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Leeftijd: 48.

Geboortedatum: 21 september 1891.

Geboorteplaats: Breda.

Adres: Linker Rottekade 139a te Rotterdam (adres is op 14-05-1940 verwoest door het Duitse bombardement).

Beroep: Adjunct-directeur havenarbeidersreserve.

Onderdeel: 2 Compagnie, 2 Bataljon, 24 Regiment Infanterie (Dubbelregiment Jagers).

Rang: Reserve-Kapitein der Jagers.

Functie: Compagniescommandant.

Datum en locatie van sneuvelen: 13 mei 1940, Achterberg/Dolderen, omgeving.

Wijze van sneuvelen: Een groep SS’ers naderde met de handen omhoog, voorafgegaan door Nederlandse soldaten. Buwalda dacht met gevangen genomen Duitsers te doen te hebben en verliet zijn dekking. Eén van de Nederlandse soldaten maakt zich los uit de groep en riep: ‘Ze schieten, de schoften!’. De Duitsers openden het vuur waarbij Buwalda werd gedood. Met hem zijn nog ettelijke soldaten gedood.

II-24 RI was het linker-achterbataljon bij de tegenaanval van 07:00u vanuit ZO-richting ter herovering van de Grebbeberg. De tegenaanval kwam rond 12:00u tot staan waarna de voorbataljons, als gevolg van vijandelijk artillerievuur en aanvallen van duikbommenwerpers terugvloeiden. 2-II-24 RI wist onder reserve-kapitein J.C. Buwalda nog door te stoten bij Kruipolder, maar ging na het sneuvelen van hem ook terug.

Locatie laatste rustplaats: Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, vak/rij/nummer 460. Uit het rapport Sellies/Verhoeven (bevat o.m. gegevens omtrent sneuvelen en vindplaats). Op 17 mei 1940 op last van de Duitsers door boeren vanaf de Maatsteeg in Achterberg bij (waarschijnlijk bedoeld de boerderij) Koningskampen overgebracht naar de Grebbeberg.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Jan Jouwert Buwalda en Jacoba Johanna van der Kolk. Overzicht van bevorderingen: 2e Luitenant: 8 januari 1916, 1e Luitenant: 8 januari 1920, Kapitein: 1 mei 1934.

Onderscheidingen

  • ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.
  • ‘EERETEEKEN VOOR LANDURIGEN NEDERLANDSCHE DIENST ALS OFFICIER, JAARTEKEN 20’ (bron: boek Naam- en Ranglijst der Officieren-1940)

Monumenten

Fragment uit het notitieboekje van Ds. A.C. van Nood
Veldprediker Ds. A.C. van Nood was in de periode 16-18 mei en begin juni 1940 op de Grebbeberg aanwezig om de gesneuvelde Nederlandse militairen te identificeren en verdere formaliteiten te plegen. In een zakboekje hield hij de nodige aantekeningen bij. Namen die hierin voorkomen zijn:
– A.W. Smeitink, Bekveld, 8 R.I., geen grafnummer (niet gesneuveld).
– Albertus Veldhuizen, Vledder, 19 R.I., rij 2 graf 53.
– Gerrit Stulen Jr., Almelo, 19 R.I., rij 4 graf 5.
– Ferd. Hoogewerff, Rotterdam, 1ste luitenant, Jagers, rij 3 graf 6.
– Marcel Mignot, Eindhoven, Rooms-Katholiek, kornet, 8 R.A., rij 3 graf 44.
– Jan Stemerdink, Winterswijk, sergeant, 8 R.I., rij 6 graf 19.
– Joh. H.A. Jacometti, majoor, 17 R.I., rij 4 graf 1.
– Joh. C. Buwalda, kapitein v.d. Jagers, rij 4 graf 60.
– Corn. Leendertsz, 1ste luitenant, 5 R.I., rij 4 graf 58.
De grafnummers zijn vermoedelijk na het begraven van de betreffende militair toegevoegd, (1940).

Bronnen

  • Open Archieven.
  • Nationaal Archief.
  • Ministerie van Defensie.
  • https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=buwalda-j-c
  • Uitgave door de Stichting “Fonds tot handhaving van de traditiën der Grenadiers en Jagers” (1954). Gedenkboek Grenadiers en Jagers, 1939-1954. Den Haag, Nederland: Drukkerij C. Blommendaal N.V.
  • Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).
  • Overlijdensberichten J.C. Buwalda in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

Geef een reactie