Broeken, Kornelis.

Diende als soldaat bij het regiment 1-I-Jagers en was ingedeeld bij de 3-de sectie. Bij gevechten in de omgeving van Ockenrode waren de verbindingen slecht of onklaar. Hierop werd Jager Kor Broeken om ongeveer twaalf uur als ordonnans op de motor uitgezonden om berichten over te brengen. Door een schot, vermoedelijk afkomstig van een van de nog rondzwervende Duitse groepen, werd Broeken tijdens het uitvoeren van deze ordonansdienst dodelijk getroffen. Zijn zus, die hem kwam zoeken, heeft vergeefs overal om inlichtingen gevraagd. Ligt begraven op het Militair Erehof op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te ‘s-Gravenhage.

Bronnen

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 2e Sectie-1e Compagnie-1e Bataljon-Regiment Jagers.

Rang: Gewoon Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Los werkman-Tuinarbeider.

Adres: Noordweg 25 te Wateringen.

Locatie van sneuvelen: Loosduinen/Belvédère (gewond)

Wijze van sneuvelen: “Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden bij een patrouillegang op 10 mei 1940 in het boschterrein nabij Ockenburg; is daarbij gesneuveld” (K.B. no. 2 van 6 mei 1946, 1616). Aard van de verwonding: schot door het hart.

Locatie laatste rustplaats: Militaire erehof Den Haag.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT). Müller, E. (2016). 1940-2016, Het Bronzen Kruis. Voor moedige en beleidvolle daden. Ridderkerk, Nederland: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Hendrik Broeken en Sophia Maria Bentvelzen. RK.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

– Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage.

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

– Het ‘BRONZEN KRUIS’.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Gevechtsverslag 1-I-RJ

Bron: Via vereniging 18juni van Stichting Militair Erehof ‘s-Gravenhage.

Bron: Ministerie van Defensie.

 Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bron: Afkomstig uit de erfenis van een overleden 1940-veteraan van 1-1-RJ.

Bronnen:

– Ministerie van Defensie.

– Open Archieven.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

Geef een reactie