Boesterd, (den) Arie.

geen foto

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”
Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 1e Compagnie-1e Bataljon- Regiment Jagers.

Rang: Soldaat (oorlogsvrijwilliger (OVW)).

Registratienummer: 25.07.28.063

Adres: Tiendstraat 18 te Utrecht.

Beroep: Koetsier.

Locatie van sneuvelen: Padang (NOI-IDN).

Wijze van sneuvelen: Jager Arie den Boesterd is op 25 november 1946 bij een aanval op bivak Bandjir kanaal gewond geraakt aan zijn hoofd. Op 29 november 1946 is hij aan zijn bekomen krijgsverwondingen overleden. Deze nacht kreeg de post van vier zijden tegelijk een aanval.

Locatie laatste rustplaats: Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi (IDN).

Overig: Ongehuwd. Zoon van Dirk den Boesterd en Johanna Galesloot. RK. Herbegraven op 4 december 1947.

Een enkel citaat uit het dagboek van een Indië-veteraan:
“Gisteravond was ik dus vroeg gaan slapen. Het had nog niet geregend. Het was een prachtige avond. Om tien uur brak ineens een hels onweer los. Daar werd ik wakker van en bleef half wakker. Om half een afgelopen nacht begon plotseling de aanval op ons kamp. Alles uit bed en in de stellingen. Ze gilden en vuurden en riepen: “Merdeka!”. Dan weer Japanse gillen van “Tjsa, Tjsa! Partij communist!! enzo”. Wij schoten lichtkogels af met de 2” mortier. Brisantgranaten; hiervoor hadden we jammer genoeg maar weinig. Haarsma schoot een paar aanvallende peloppers gericht af en ongetwijfeld raakten we vijanden. Mijn sten weigerde na 1 magazijn en ook die van Lampie en de Melker. Toen heb ik het geweer van Aarts genomen en Lampie dat van Diepenbeek . Het vuren hield aan, wederzijds. Eén was er zelfs al over de kali en schreeuwde “Merdeka!” vlak bij mijn stellingen. Die kwam recht op mij af. Na een paar vuurstoten van de Bren van Van Royen was hij weg. Het licht was uit, benzine voor blikjes op. Plotseling vielen ineens twee gewonden Arie den Boesterd achter de Bren, hij werd aan de slaap gewond. Ook luitenant Michels werd gelijktijdig gewond maar slechts een schampschot. De radio vroeg om versterking en de ambulance. Inmiddels ging het vuren door. Aarts zat Brenmagazijnen te vullen. Diepenbeek werd half gek van de zenuwen, hij wou met handgranaten gaan gooien, mijn klewang had hij gepakt en zat met zijn pistool in de hand…..”.

Bron: Cees Somers.

Toegekende onderscheidingen:

– Ereteken voor Orde en Vrede met gesp: 1946.

Jager den Boesterd zijn naam staat op het monument aan de Damar St. Veteran in Padang, opgericht door de vroegere vijand Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Op het monument staan de namen van 50 Nederlandse militairen.
De Indonesische veteranenorganisatie wil de Nederlandse militairen die op Sumatra strijd hadden geleverd graag zien als ‘bondgenoten’.

Op het gedenkteken staat de Maleise tekst: ‘Monumen saksi kepahlawan, Padang Kota tecinta’ (Monument ter getuigenis van de heldhaftigheid in de uitverkoren stad Padang). Boven de namen van de gesneuvelden staat: ‘Nama-nama tentara sekutu yang tewas di Sumatra barat selatan agres I dan II’ (Namen van de leden van het Nederlandse leger die op Sumatra zijn gesneuveld tijdens de 1e en 2e Politionele Actie).
Het is een respectabel eerbetoon van de voormalige tegenstander.

Bronnen:

– Open archieven.

– Ministerie van Defensie.

– Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

– Historische Collectie Garderegiment Grenadiers en Jagers.

– http://www.gerritdemunnik.com/het-monument/naam-11/

  • Rockx, K. (1993?). Kroniek van het Eerste Bataljon Jagers OVW, 1945-1948. Jagers en Jagerslatijn. Nederland: eigen uitgave.

Geef een reactie