Baekel, (van) Jan Machiel.

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Leeftijd: 28.

Geboortedatum: 22 juli 1911.

Geboorteplaats: Haarlem.

Adres: Westerstraat 45 te Haarlem.

Beroep: Loopknecht.

Onderdeel: 2 Compagnie, 2 Bataljon, 24 Regiment Infanterie (Dubbelregiment Jagers).

Rang: Gewoon dienstplichtig soldaat.

Datum en locatie van sneuvelen: 13 mei 1940, Achterberg/Dolderen, omgeving.

Wijze van sneuvelen: Gevallen tijdens de tegenaanval van 29 RI, die onder zwaar artillerievuur vastliep in een ontmoetingsgevecht met de Standarte “Der Fuhrer”. De cie bevond zich Noord van Dolderen aan de Weteringsteeg. Hier naderden Duitsers, die voorgaven zich over te geven maar direct daarop het vuur openden. Hierbij zijn ettelijke Nederlandse militairen gedood. Mogelijk hoorde Jan Machiel van Baekel hierbij. Zijn lijk werd op 17 mei 1940 op last van de Duitsers vanuit dit gebied aangevoerd.

Kippenloop

Luitenant Noorbergen en zijn mannen van het 2e Bataljon 24 Regiment Infanterie (Jagers) hadden net een moeizame nachtelijke verplaatsing achter de rug van Amerongen naar de noordzijde van het dorp Achterberg bij de Grebbeberg/Rhenen. Eerst werd er brood gegeten en dan voorwaarts! Op 12 mei 1940 had de eenheid opdracht gekregen voor een tegenstoot om de vijand te verdrijven tot aan Kruiponder aan de Grift en dat gingen ze in vroege ochtend van de 13e mei uitvoeren. De luitenant liet eerst sergeant Heck bij zich komen en deze kreeg de opdracht vooruit te gaan om te verkennen en indien de vijand gesignaleerd zou worden dit kenbaar te maken met tekens met de arm. De sergeant camoufleerde zijn helm en ging met zijn mannen voorwaarts behoedzaam en gedekt door een droge sloot tot het kruispunt Weteringsesteeg/Friesesteeg, daar de Friesesteeg volgend tot de Maatsteeg. Hij naderde nu de open vlakte tussen de Maatsteeg en de Grift, er was een lichte hoogte de “Golfbreker” genaamd. Achter zich zag hij op een paar honderd meter afstand zijn eenheid onder leiding van Luitenant Noorbergen volgen. Sergeant Heck en zijn mannen staken in looppas de Maatsteeg over en renden naar de beschutting van een eenzame boerderij.
Daar trokken ze omzichtig omheen en liepen een pad op naar de Grift, ze passeerden een kippenloop toen de hel losbarstte. Mitrailleur vuur, artillerievuur en ook nog mortiervuur van eigen troepen.
Sergeant Heck en zijn mannen werden onmiddellijk getroffen en vielen tegen het gaas van de kippenloop. Achter zich ontspon zich een vuurgevecht tussen Nederlandse en Duitse tevens oprukkende troepen. De Nederlanders moesten na een hevig vuurgevecht terugtrekken en konden niet alle gewonden en gesneuvelden meenemen….
De Duitsers troffen op 16 mei 1940 bij een boerderij een aantal gesneuvelden aan, een Duitse militair maakte hier een foto van.

Bij het onderzoek naar de locatie van de foto en de identiteit van de gesneuvelden leverde een analyse al snel wat bruikbare feiten op; de man op de voorgrond was sergeant; in de verte was een zgn. geriefbosje zichtbaar en aan de horizon een stuwwal.
Met hulp van velen en veldonderzoeken bleek dat deze foto gemaakt was in Achterberg aan de Maatsteeg, en na deductie van de gesneuvelde sergeanten in mei 1940 bleek er maar 1 kandidaat over te blijven die in zo een configuratie was gesneuveld. De stuwwal werd gedefinieerd als zijnde in de omgeving Wageningen/Arnhem. De huidige eigenaar van de boerderij herkende de locatie van de kippenloop, het geriefbosje (nog steeds aanwezig) en de braak liggende akker rechts van de gesneuvelden, deze akker was een liefhebberij van zijn Opa die er telkens een ander gewas op liet groeien.
Op de voorgrond ligt sergeant Heck, en op de achtergrond de soldaten van Straten en van Baekel.
Met nabestaanden van sergeant Heck is contact opgenomen en een bezoek gebracht, deze hadden nog vele brieven van hem welke geschreven waren aan zijn toenmalige verloofde en diverse oorkondes en foto’s.
De verloofde van sergeant Heck, Frida, was ontroostbaar en is nimmer getrouwd en heeft altijd gerouwd om zijn dood.

Locatie laatste rustplaats: Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, vak/rij/nummer 415. Uit het rapport Sellies/Verhoeven (bevat o.m. gegevens omtrent sneuvelen en vindplaats)
Op 17 mei 1940 door boeren vanaf de Maatsteeg in Achterberg bij (waarschijnlijk bedoeld de boerderij) Koningskampen overgebracht naar de Grebbeberg.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Jan Machiel van Baekel en Maria Adriana Godefrida van Kleef.

Onderscheiding

  • Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Monumenten

Nederlandse graven in rij 4

Militair Ereveld Grebbeberg, rij 4. Op deze foto van links naar rechts de graven van o.a. G.J. Stulen, H.J. Kok, K. Idzerda, J.G. Goijer, P.J. den Biesen, O.B. Koomen, W.A. van Lith, W.T. van Eldijk, J. Visser, S. van Straten, J.M. van Baekel, H. Heck, A. van der Windt, H.C.F. Thielking, A. van den Hof, J. Schuilenburg, P.J. Boddé, G.J. Kappert, D.W. Lankhof, H.J. de Jong en F.J. Rensen.

Nederlandse graven in rij 4

Militair Ereveld Grebbeberg, rij 4. Op deze foto van links naar rechts de graven van o.a. W.A. van Lith, W.T. van Eldijk, J. Visser, S. van Straten, J.M. van Baekel, H. Heck en A. van der Windt.

Militair Ereveld Grebbeberg, rij 4

Militair Ereveld Grebbeberg, rij 4. Op deze foto van links naar rechts de graven van J.M. van Baekel, H. Heck, A. van der Windt en H.C.F. Thielking (als onbekende soldaat).

Militair Ereveld Grebbeberg, rij 4

Militair Ereveld Grebbeberg, rij 4. Op deze foto van links naar rechts de graven van S. van Straten, J.M. van Baekel, H. Heck, A. van der Windt, H.C.F. Thielking (als onbekende soldaat), A. van den Hof, J. Schuilenburg en P.J. Boddé.

Militair Ereveld Grebbeberg, rij 4

Militair Ereveld Grebbeberg, rij 4. Op deze foto van links naar rechts de graven van J. Visser, S. van Straten, J.M. van Baekel, H. Heck, A. van der Windt, H.C.F. Thielking (als onbekende soldaat) en A. van den Hof. (1940).

Bronnen

Geef een reactie